Spolek singulárních podílníků Komňa

Předseda Spolku svolává na základě rozhodnutí Představenstva Valnou hromadu na sobotu 21. března 2020. Pozvánka na toto 122. řádné zasedání členů Spolku singulárních podílníků Komňa s programem, bude zaslána koncem února 2020

Pozvánka na VH - 21. 3. 2020.

 

Odvolání VH

 

 

Zprávy

ODVOLÁNÍ 122. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

Finanční zpráva SSP za rok 2019 (k zobrazení v sekci "Informace pro členy Spolku")