Spolek singulárních podílníků Komňa

Zprávy

PROGRAM RP 17-18 PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH - podrobné informace najdete v sekci "Informace pro členy Spolku"

ŹÁDOST
Prosíme členy spolku o doplnění či opravení údajů v dokumentu "Historický popis vlastníků podílu", který je uložen v sekci Informace pro členy Spolku.

Doplněné či opravené údaje prosím zašlete na e-mail spolku nebo předsedovi.

Děkujeme

125. výročí Spolku singulárních podílníků Komňa - informace "Pojednání o historii spolku" najdete v sekci Historie založení

Usnesení ze 118. řádného zasedání VH konané dne 2. dubna 2016 a dále Zprávu předsedy Spolku o činnosti představenstva (2015 - 2016) - naleznete v sekci Informace pro členy Spolku

Usnesení ze 119. řádného zasedání VH konané dne 25. března 2017, Zprávu předsedy spolku 2017 o stavu spolku a Zprávu o činnosti představenstva od valné hromady 2017 naleznete v sekci Informace pro členy Spolku

 

Usnesení ze 120. řádného zasedání VH konaného 24. března 2018 naleznete v sekci Informace pro členy Spolku