Spolek singulárních podílníků Komňa

Historie založení

Historické kořeny singuláru v Komni sahají až do poloviny 18. století. První písemně doložený dokument „Základní protokol“ je datován dnem 7. ledna 1891 a toto datum je považována za založení spolku, přestože přípravy započaly v roce 1862.

První historické období trvalo nepřetržitě až do roku 1958, kdy byl singulár zásahem státu vlastně přerušen a majetek převzal stát. Hospodaření do této doby bylo jen částečně společné, protože část lesů byla rozměřena v roce 1924 do parcel, které obhospodařovali jednotlivý vlastníci singuláru individuálně. Práce singularistů v počátcích byla velmi těžká, protože přidělené pozemky byly zanedbané a vyžadovaly těžkou fyzickou práci včetně nových výsadeb smrkových porostů.

120. výročí Sdružení singulárních podílníků Komňa - „Základní protokol o uspořádání singulárního majetku v obci Komňa“ -  dokument ve formátu .doc ( Microsoft Word )

Dvacet let od obnovy Singuláru - dokument ve formátu .doc (Microsoft Word)

125. výročí Spolku singulárních podílníků Komňa - "Pojednání o historii singulárního spolku - 125. let od jeho založení (1891 - 2016)

První předseda, pokladník pan Fr. Špíšek Protokolní kniha z roku 1891 Historický pohled obec Komňa

 

Zprávy

Oznamuje, že Valná hromada se bude konat v sobotu
23. března 2024 v místní Sokolovni - začátek 13:30 hod.